รายการสารคดีความรู้และการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต วิถีชุมชนเชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่ม Smart Farmer/Young Smart Farmer, ฯลฯ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ให้เข้ามาเยี่ยมชม

กรมส่งเสริมการเกษตร อำนวยการผลิต
ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในรายการข่าวภาคค่ำ
เวลา 19.20 – 19.50น. ทางช่อง MCOT HD