ให้ของขวัญปีใหม่แทนใจ ห่วงใยสุขภาพ


แนะนำสินค้าและบริการทางการเกษตร (Smart Product)

กิจกรรมที่ 1 สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารหรือของที่ระลึกที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่