วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีฯ คนที่ 3 และนายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีฯ คนที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของ สสก.ที่ 3 จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อชี้แจงนโยบายและขับเคลื่อนงานที่สำคัญของกรมฯ และได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก” แก่นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลงานที่ประทับใจ (Vote) จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กรฯ พร้อมทั้งเปิดตัว Mascot พี่ส่ง & น้องเสริม ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่พี่ ๆ นักส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กรฯ และ
ครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานส่งเสริมการเกษตรในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 3 และบริเวณสนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Hits: 173