นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับเขต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

Hits: 360

One Thought on “กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.6 จ.เชียงใหม่”

Comments are closed.