นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีประเด็นการสื่อสาร ประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ, โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)ฯ, โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2, โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย, การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และ ศพก. เป็นต้น

Hits: 202