นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 - 4

ร่วมอภิปรายคณะ : การสื่อสารภายในองค์กร "DOAE AGENDA 2017" สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 1 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Hits: 457