รายการสารคดีความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา Smart Product เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างแบรนด์โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร อำนวยการผลิต
ออกอากาศทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
ในรายการคุยโขมงข่าวเช้า ทางช่อง 9MCOT HD

Hits: 406