Infographic ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ การบริโภคผลไม้ไทย ซึ่งเป็นที่นิยม ตามฤดูกาล
โดยนำเสนอคุณประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิดนั้น ๆ 
เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นในช่วงทดลองปฏิบัติราชการของนายพศุตม์พงศ์ ชัยวงศ์ ตำแหน่งวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Hits: 2081