ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์”


เชิญสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ส่งผลงานเด่นเข้าประกวด

“ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์”

(กิจกรรมภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กร “๒๕๖๐ ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”)

ชิงรางวัลเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 70,000 บาท

ส่งผลงานได้ถึง 28 กรกฎาคมนี้