โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”


โครงการสื่อสารภายในองค์กร

“2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานกิจกรรมเด่น ทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์ ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

“เกษตรอินทรีย์ ชีวีสดใส”

สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลชมเชย

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลชมเชย
“เกษตรพามา กฤษณาพารวย”

สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รวมภาพกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

คลิปวีดิโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร

การผลิตสื่อภายใต้โครงการฯ

ดาวน์โหลด


สติ้กเกอร์ปลุกพลังนักส่งเสริมการเกษตร !!


แผ่นพับ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System


โปสเตอร์ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

รวมภาพการใช้งานสื่อฯ