โครงการสื่อสารภายในองค์กร

“2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานกิจกรรมเด่น ทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์ ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“เกษตรอินทรีย์ ชีวีสดใส”

สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“เกษตรพามา กฤษณาพารวย” สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รวมภาพกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

คลิปวีดิโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร

การผลิตสื่อภายใต้โครงการฯ

ดาวน์โหลด

สติ้กเกอร์ปลุกพลังนักส่งเสริมการเกษตร !!
แผ่นพับ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System
โปสเตอร์ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

รวมภาพการใช้งานสื่อฯ

Hits: 10668