โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”


“DOAE AGENDA 2017″

ร่วมส่งผลงานวิดีทัศน์เข้าประกวด เงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท !!!