โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”


โครงการสื่อสารภายในองค์กร

“2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รวมภาพกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

คลิปวีดิโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร

การผลิตสื่อภายใต้โครงการฯ

ดาวน์โหลด


สติ้กเกอร์ปลุกพลังนักส่งเสริมการเกษตร !!


แผ่นพับ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System


โปสเตอร์ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

รวมภาพการใช้งานสื่อฯ