งานเกษตรมหัศจรรย์ 2559 ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ได้สำเร็จลุล่วง มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน นับเป็นการจัดงานที่รวบรวมหลากหลายพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวมงคล และขยายองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

Hits: 600