เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน


วิดีทัศน์ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

“เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

ดาวน์โหลด