เป็น Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ ภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสบน Smartphone 

 

 img0411

 

Hits: 3730