เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น สัตว์ทางการเกษตร และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และภาษาบาฮาซา

 

คลิกเพื่อทดลองใช้งาน          คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

img0401

 

Hits: 1596