ดำเนินการภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2559 ผลิตเป็นสื่อต้นแบบถ่ายทอดความรู้การเกษตร รูปแบบ infographic ประเภทภาพพลิก(Flip Charts)แบบตั้งโต๊ะ เพื่อสนับสนุนให้กับพื้นที่นำไปเป็นสื่อในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเกษตรต่อไป

Hits: 9606