เชิญสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ส่งผลงานเด่นเข้าประ […]

ขยายเวลา!! ส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์”